poniedziałek, 22 czerwca 2009

Wszyscy fanatycy matematyki oraz ci, którzy już teraz myślą o maturze, powinni zajrzeć na stronę www.hermin.edu.pl, gdzie dostępny jest kurs e-learningowy będący uzupełnieniem treści poznawanych w szkole i mający na celu rozwinięcie kompetencji matematycznych uczniów.

Kurs na poziomie podstawowym ma na celu ukazanie różnorodności podstawowych zastosowań matematyki w życiu codziennym rozwijając wiedzę i umiejętności poznawane w szkole, natomiast na poziomie rozszerzonym - rozwinięcie szerokiej już wiedzy na obszary przydatne na wszystkich studiach ścisłych.

Kurs przygotowują nauczyciele z całej Polski, w tym egzaminatorzy CKE. Nadzór nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Połączenie wiedzy, doświadczenie oraz ogromnego entuzjazmu gwarantuje, że kurs będzie bardzo ciekawy.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Zobaczcie sami:

piątek, 19 czerwca 2009

Zadaniem gracza w "Cargo Bridge" jest zbudowanie mostu, po którym robotnicy przetransportują skrzynie. Należy zaprojektować budowlę tak, by wytrzymała obciążenie, a koszty nie przekroczyły budżetu.

Kto ma zmysł architektoniczno-ekonomiczny?

wtorek, 16 czerwca 2009

Pięciu braci: Adam, Adaś, Adolf, Adek i Alojzy postanowiło iść do kąpieli. Ponieważ to postanowienie nie było jednoczesne, gdyż każdy z braci był starszy od następnego o tyle, ile najmłodszy miał lat przy narodzeniu najstarszego - ojciec pięciu braci dał im na kąpiel w różnych walutach. Adam dostał dwadzieścia dwie kopiejki przedwojenne, Adaś - czterysta kierenek, Adolf - czek na sto złotych, płatny w Paryżu, Adek - tysiąc trzysta dwadzieścia trzy marki niemieckie, a Alojzy - dwadzieścia kuponów polskiej pożyczki inwestycyjnej. Adam pojechał do Anglii, bo na kontynencie nie znano jeszcze otwartych basenów pływackich. Basen był wielkości 37 metrów na 2 i głęboki na 86 m. Gdy dyrekcja basenu zauważyła, że Adam zanieczyścił basen, kazała całą wodę z basenu spuścić. Gdy spuszczono już jedną jedenastą, Adaś wyjechał do Brukseli, gdzie właśnie otwarto kryty basen. Gdy zauważono, że Adaś zanieczyścił wodę, kazano opróżnić basen, który był tak duży, jak odległość z Anglii do Brukseli. Gdy opróżniono jedną dwunastą basenu, wyjechał z Warszawy Adolf. Adolf zatrzymał się po drodze w Berlinie i Zurichu tak długo, jak długo trwało opróżnianie piątej części basenu w Brukseli. Adolf kąpał się w Pradze. Gdy zauważono, że zanieczyścił basen, zaczęto spuszczać wodę. Basen w Pradze miał pojemność o dwie trzecie większą od basenu w Anglii, ale szybkość spuszczania wody była o tyle większa, o ile Adolf był starszy od Adasia. Wtedy wyjechał Adek. Jechał tak długo, jak długo spuszczano jedną jedenastą basenu w Anglii, ale szybkość plus różnicę kursu kierenek i marek niemieckich. Gdy Adek zanieczyścił basen, wody nie spuszczano, gdyż było to w Warszawie na Łazienkowskiej, tylko zaczęto wodę wypompowywać. Wypompowywano dziennie tyle, ile miał lat Adek plus odległość z Pragi do Brukseli. Gdy wypompowano już jedenaście piątych, Alojzy wyjechał, ale zachorował w drodze i leżał w szpitalu, gdzie podawano mu basen do łóżka. Gdy zauważono, że zanieczyścił basen, wylano zawartość. Wylewano tak długo, jak długo jechał Adam do Anglii plus wiek Alojzego. Dla ułatwienia dodamy, że basen angielski był większy od basenu w Pradze o tyle, ile miał pieniędzy Adaś po opłaceniu kąpieli.

(A. Słonimski, J. Tuwim "W oparach absurdu")

 
1 , 2