poniedziałek, 19 lipca 2010

Właśnie teraz możesz sprawdzić swoją umiejętność zapamiętywania kolorów. Przy rozpoczęciu każdej rundy testu pokazane jest, gdzie kryją się kolory, o które później zostaniemy zapytani. Wydaje się proste? Tylko na początku...

środa, 14 lipca 2010

Oto fragment brytyjskiego programu, w którym zadaniem uczestników jest ułożenie z wylosowanych liczb działania arytmetycznego tak, by jego wynik był jak najbliższy zadanej liczbie.

Jeśli chcecie się zmierzyć w tej potyczce, zastopujcie film w 40. sekundzie i rozwiążcie to zadanie sami. Komu się udało?

wtorek, 13 lipca 2010
  • 1
  • 11
  • 21
  • 1211
  • 111221
  • 312211
  • ?

Jaką liczbę należy dopisać na kolejnym miejscu tego ciągu?

Według jakiej zasady powstają następne liczby?